MDPI Consulting

 

Xarxa (ordinador): conjunt d'ordinadors i terminals interconnectats per intercanviar informació digital. Una xarxa és un conjunt d'objectes interconnectats entre si. Permet circular elements entre cadascun d'aquests objectes d'acord amb regles ben definides. La seguretat informàtica és una disciplina que vol protegir la integritat i la confidencialitat de la informació emmagatzemada en un sistema informàtic. En qualsevol cas, no hi ha cap tècnica capaç de garantir la inviolabilitat d'un sistema. Una base de dades és una eina per emmagatzemar i recuperar totes les dades en brut o informació relacionada amb un tema o activitat. Aquests poden ser de naturaleses diferents i més o menys interconnectats. Tots aquests intercanvis formen part dels nostres recursos diaris i estan preparats per intervenir a la vostra sol · licitud al vostre SI.

- Administrador de bases de dades: DBA (DB2, ORACLE, ACCESS, ...)

- Administrador de xarxa i enginyer: CFT, LAN, WAN, VPN ...

- Enginyer del sistema: MAINFRAME IBM (VM / VSE, Z / VM, Z / VSE, Z / OS), UNIX, LINUX, WINDOWS i WINDOWS SERVER ...

- Enginyer del sistema de xarxa: UNIX, LINUX, WINDOWS i WINDOWS SERVER ...

- RSSI: Oficial de seguretat del sistema