ASSEGURANCES I MÚTUES

GMF
GMF

COVEA és un consorci de GMF, MMA, MAAF.

GROUPAMA

Client final Des de gener 2008:

MAAF

Al client final des de maig 2007:

MACIF

Client final des de setembre 2001:

MAIF

Client final des d'octubre 2006:

DARVA

Client directe des de setembre 2008:

PRO BTP GROUPE

Client final des d'octubre 2012:

FILHET ALLARD

Referència directa des de juliol 2012:

Pàgines